سې شنبې, لیندۍ ۲۰, ۱۳۹۷
 

د رڼا لار

هره جمعه د سحار ١٠:٠٠ بجی

دیړه

هره جمعه د ماښام ٦ بجی

لمر ماښام له نجیبی سره

شنبی تر چهارشنبی د ماښام ٦ بجی

د لوی اختر ځانګری خپرونی

پایته ورسید

ترنم

پای ته ورسیده

مدهو بالا

پای ته ورسیده

نقاب لرونکی انجلی

پای ته ورسیده

دیا اور باتي هم

پای ته ورسیده

زهرا

پایته ورسید

تور ګلاب

پایته ورسید

Pages