سې شنبې, تله ۲۳, ۱۳۹۸
 

نقاب لرونکی انجلی

زما مینه

زهرا

کوچنی سردار

مدهو بالا

دیا اور باتي هم

تور ګل