سې شنبې, وری ۸, ۱۴۰۲
 

نقاب لرونکی انجلی

زما مینه

زهرا

کوچنی سردار

مدهو بالا

دیا اور باتي هم

تور ګل