سې شنبې, وری ۸, ۱۴۰۲
 

زما مینه

له دوشنبی تر پنجشنبې ماښام ۵:۳۰ بجې
Video Collection: 
Youtube Title: 
Mon to Thu at 5:30pm
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
له دوشنبی تر پنجشنبې ماښام ۵:۳۰ بجې