دوشنبې, سلواغه ۲۹, ۱۳۹۷
 
Watch all videos from this show on

لمر ماښام

دوهم پړاو - ۳ برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - ۲ برخه

لمر ماښام

دوهم پړاو - ۱ برخه

لمر ماښام

لمرماښام - ۲۷۶ برخه

لمر ماښام

دوه سوه او پنځه اويایمه برخه

لمر ماښام

دوه سوه او څلور اويایمه برخه

لمر ماښام

دوه سوه او دری اويایمه برخه

لمر ماښام

دوه سوه او دوه اويایمه برخه

لمر ماښام

دوه سوه او یو اويایمه برخه

لمر ماښام

دوه سوه اويایمه برخه
Video Collection: 
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - ۳ برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - ۲ برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - ۱ برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
لمرماښام - ۲۷۶ برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه او پنځه اويایمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه او څلور اويایمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه او دری اويایمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه او دوه اويایمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه او یو اويایمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سوه اويایمه برخه