سې شنبې, وری ۸, ۱۴۰۲
 

نقاب لرونکی انجلی

۹/۱/۱۳۹۶

د نقاب لرونکې نجلۍ د دریم فصل ټولګه  د مېرمنو د  ځواکمن کېدلو لپاره  تولید شوي ده چې دطلوع تلویزیون څخه به خپریږيږ

دا ټولګه  د پنجشنبې او جمعې په ورځو مازدیګر ٠٤:٣٠دقیفو له دې شبکې څخه خپریږي.